Statnett vil bygge ny 420kV kraftledning

- Den nye ledningen vil være et viktig bidrag for å kunne elektrifisere samfunnet og realisere planer for næringslivet på Haugalandet.

Publisert Sist oppdatert

Statnett skriver i en pressemelding at de søker NVE om å bygge ny 420kV kraftledning på Haugalandet.

I en konsesjonssøknad som ble oversendt tirsdag 21. april ber Statnett om å få lov til å bygge og drifte ny 420kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, samt bygge en ny transformatorstasjon på Gismarvik.

- Vi er glad for at vi er i gang med konsesjonsprosessen i prosjektet. Den nye ledningen vil være et viktig bidrag for å kunne elektrifisere samfunnet og realisere planer for næringslivet på Haugalandet. Ledningen vil også sørge for en sikker strømforsyning til regionen framover, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Ledningene som forsyner Haugalandet i dag har ikke nok kapasitet til å knytte til ny, planlagt industriutbygging og forsyne økt forbruk.

Ledningen vil i første omgang bli satt i drift med 300kV, men blir bygget for 420kV for å legge til rette for videre utvikling av strømnettet. Den nye ledningen blir mellom 85 og 95 kilometer lang avhengig av hvilket alternativ som får konsesjon fra Olje- og energidepartementet.

De omsøkte ledningstraséene berører kommunene Tysvær og Vindafjord i Rogaland fylke, og Etne og Kvinnherad i Vestland fylke.

Som en del av prosjektet søker Statnett om å bygge ny transformatorstasjon i Gismarvik i Tysvær kommune, og sentralnettledningene Sauda-Kårstø-Håvik vil bli flyttet til den nye stasjonen. I Kvinnherad kommune vil koblingsstasjonen Blåfalli bli utvidet og oppgradert som en del av prosjektet.

Det er forventet at man kan starte bygging innen tolv måneder etter at konsesjon er gitt. Byggetiden er estimert til tre til fire år.

Statnett har hatt dialog med berørte kommuner og invitert interessenter og grunneiere til møter før forslaget til trasè ble ferdigstilt.

– Vi ønsker å høre fra dem som har interesser i saken. Det er viktig at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, avslutter Vardheim.

Hele søknaden kan lastes ned og leses her.