Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Statnett, Tibber og Entelios tester fleksibilitet fra elbiler og ventilasjonsanlegg

- Gjennom at Statnett i dette prosjektet senker terskelen for bud, så blir det vesentlig enklere å få med forbrukerne inn i fleksibilitetsmarkedet.

Statnett forteller på sin hjemmeside at de i vinter kjører et pilotprosjekt sammen med Tibber og Entelios der prøver ut bruk av elbiler og ventilasjonsanlegg til å holde balansen i strømnettet.

Dette er nødvendig da strømmarkedet er spesielt med at alt elektrisitet på produseres og brukes samtidig.

I dag er det en nedre grense på 5MW for budkvantum, men i piloten går de helt ned til 1 MW i regulerkraftmarkedet.

- Gjennom at Statnett i dette prosjektet senker terskelen for bud, så blir det vesentlig enklere å få med forbrukerne inn i fleksibilitetsmarkedet. I praksis vil dette bety at de som lader elbilen og varmer huset fremdeles vil komme til varmt hus eller ferdigladet elbil, men at vi roterer store mengder bil-ladere og varmeovner som en sverm for å regulere belastningen i strømnettet opp og ned. Til det beste for forbruker sin strømregning og til det beste for strømforsyningen, sier gründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber.

Entelios skal gjennomføre piloten med samarbeidspartnere, og sammen vil de tilrettelegge for leveranse av fleksibilitet med ulike teknologier fra Siemens og Enfo.

- Vi utfordrer våre kunder på hvordan de kan delta i dette markedet, sier Mattias Harrysson i Entelios.

Energiforsyningen spiller en viktig klimarolle. Omleggingen til mer fornybar energi i kombinasjon med elektrifisering og nytt forbruk gjør at behovet for fleksibilitet øker.

- Vi trenger fortsatt kraftproduksjon som kan reguleres opp og ned ved behov, men samtidig ønsker vi å tilrettelegge for at flere typer aktører og teknologier kan delta i markedet. Vinterens pilot bidrar til dette, og gjør at vi øker tilgangen på fleksible ressurser i et stadig mer komplekst kraftsystem, forteller prosjektleder Kari Dalen i Statnett.

Piloten gjennomføres i vinter fra 2. desember 2019 til 20. mars 2020.