Statnett bygde 155 km strømledninger i 2019

- Samfunnets økte behov for elektrifisering krever ytterligere kapasitet og et sterkt hovedstrømnett.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at de i løpet av fjoråret bygde 155 kilometer strømledning i Norge, og at de siden 2010 har bygd over 1400 kilometer med strømledninger for å sikre trygg strømforsyning og møte kravene til økt elektrifisering.

De største ledningsprosjektene i fjor var:

  • Balsfjord – Skaidi (62 km) i Nord-Norge
  • Første byggetrinn av Namsos-Surna (14 km) i Midt-Norge
  • Vestre korridor (63 km) i Sørvest-Norge

Statnett skriver at i tillegg til disse store utbyggingene, gå har også totalt 14 stasjoner blitt idriftsatt eller oppgradert i løpet av fjoråret.

- Samfunnets økte behov for elektrifisering krever ytterligere kapasitet og et sterkt hovedstrømnett. Det er viktig for oss å bygge nye ledninger for å sikre fremtidig trygg strømforsyning og sikre et elektrisk Norge i årene fremover, sier konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Selv om Statnett har hatt en høy utbyggingsaktivitet de siste årene, er behovet for oppgraderinger evigvarende.

– Vi skal ikke på noen måte ned på null igjen. Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi tror ikke lenger at vi noen gang blir ferdig med å bygge nytt og fornye strømnettet, sier Vardheim.

Det inkluderer å få strømledningene over på 420 kV.

– Flere steder i landet har vi et aldrende nett, og dette må vi gjøre noe med. I tillegg vil det kunne være fremtidig behov for å drifte samtlige ledningstrekk på 420 kV spenningsnivå. Dette er nødvendig for å møte økte krav til elektrifisering, sier Vardheim.