- Planene for nytt forbruk overgår dagens nettkapasitet

Statnett skal oppgradere nettkapasiteten i Nordmøre i Romsdal.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at de iverksetter tiltak for å imøtekomme elektrifisering og nytt forbruk i Nordmøre og Romsdal frem mot 2025.

Vi har nå et sammenhengende 420 kV nett fra Trøndelag til Sogndal, men ny næringsutvikling og elektrifisering av eksisterende næringer krever nettiltak

Håkon Borgen

- Vi har nå et sammenhengende 420 kV nett fra Trøndelag til Sogndal, men ny næringsutvikling og elektrifisering av eksisterende næringer krever nettiltak, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.

En 420 kV linje har i praksis kapasitet til å overføre omtrent 2000 til 2500 MW, men det er tilfeller der kapasiteten er satt ned til kun 500 MW av andre hensyn.

- Regionen står foran en storstilt elektrifisering innen flere bransjer, i likhet med store deler av landet, sier Borgen.

Nå trenger regionen økt kapasitet, selv om de har nok for dagens forbruk.

- I løpet av de siste to årene har det kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på Nordmøre og i Romsdal. Planene for nytt forbruk overgår dagens nettkapasitet og det er nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten, sier Borgen.

Det inkluderer å øke kapasiteten i transformatorstasjonene.

- For å møte allerede innmeldte behov som kommer innen de nærmeste årene vil det være nødvendig med økt transformering i Ørskog transformatorstasjon. Våre analyser viser at dette er en god, rasjonell løsning som kan realiseres relativt raskt. Vi har derfor valgt å starte arbeid for å få omsøkt og etablert dette tiltaket. Dette forventer vi vil kunne være på plass innen utgang av 2023, og gi kapasitet til økt forbruk i Istad og NEAS sitt konsesjonsområde, forklarer Borgen.