Portrett, Gunnar Løvås. 
System og marked
Portrett, Gunnar Løvås. System og marked

- Vi håndterte de problemene "Frank" ga oss

På tross av noen utfordringer var strømforsyningen i sentralnettet intakt gjennom stormen.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding gir Statnett en oppsummering av hvordan det gikk med strømnettet gjennom stormen «Frank».

Statnett skriver at de hevet beredskapen i forbindelse med ekstremværet torsdag 21. januar fordi det ble meldt svært kraftig vind og lave temperaturer, og muligheter for skade på bebyggelse og annen infrastruktur.

Nå som det er over, skriver Statnett at det på tross av noen utfordringer i driften, var strømforsyningen i sentralnettet intakt gjennom stormen.

Det er ingen spøk å miste strømmen i minus ti og sterk storm

Gunnar G. Løvås

- Denne typen ekstremvær setter alle deler av kraftsystemet på prøve. Det understreker viktigheten av at vi har et robust og godt vedlikeholdt strømnett, og at vi samarbeider godt på tvers av nettnivåer og mellom ulike regioner. Det er ingen spøk å miste strømmen i minus ti og sterk storm, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for system og marked i Statnett.

Noen driftsforstyrrelser var det, og Statnett trekker frem torsdagen og fredagen som dee mest utfordrende.

  • I Nordland falt 420 kV-ledningen fra Ofotoen til Kobbelv ut og var ute av drift fra torsdag ettermiddag til fredag morgen.
  • 420 kV-ledningen Kobbelv-Salten-Svartisen fikk også noen problemer og var ute drøyt 15 minutter sent torsdag kveld.
  • 420 kV-ledningen Honna-Fjotland i Agder falt ut to ganger i løpet av natt til fredag.
  • 300 kV-ledningen Kvinen-Roskrepp-Duge i Rogaland hadde et utfall natt til fredag, og ett kortvarig utfall fredag formiddag.
  • På grunn av det første utfallet av Honna-Fjotland stoppet produksjonen hos Alcoa Lister som en følge av spenningsdipp (et plutselig fall i spenningsnivået).

- Vi håndterte de problemene "Frank" ga oss, og opprettholdt forsyningen i vårt nett. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene. Slike værsituasjoner vil trolig oppstå med større hyppighet i årene som kommer, avslutter Løvås.

Flere steder oppsto det lokale strømbrudd som følge av "Frank". Det regionale distribusjonsnettet er mer sårbart enn sentralnettet, men utfall her vil normalt berøre et mindre geografisk område.

Samtidig med "Frank" oppstod det torsdag ettermiddag en feil i Hafslund Ecos kraftverk Hemsil 2 på Gol. Feilen førte igjen til feil i Statnetts anlegg, slik at strømkunder i Hemsedal og Gol ble strømløse. Etter en time ble deler av stasjonen spenningssatt og alle strømkundene kunne få strømmen tilbake. Årsaken til denne feilen har ikke noe med ekstremværet å gjøre.