Statnett ønsker forslag til FoU-prosjekter relatert til strømforsyningen

Publisert

Statnett skriver på sin hjemmeside at de ønsker forslag til FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivt, sikkert og smart strømforsyning i en fremtid med store endringer i vente. Nå inviterer de til samarbeid om forskning.

Kraftsystemet er i endring. Produksjonen blir utslippsfri, energiforbruket elektrifiseres, ny teknologi utvikles, digitale løsninger tas i bruk og kraftsystemet og markeder integreres på tvers av land og nettnivå.

- Endringene går raskt og verdien av å utvikle ny kompetanse og nye løsninger er høy og økende, påpeker FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn.

Statnett øker sine FoU-ambisjoner med mål om å bidra til det fullelektriske Norge. Innsatsen for å få på plass nye og innovative løsninger vokser. For 2020 settes budsjettet til 110 millioner kroner, en økning på over 20 prosent fra årets budsjett.

- En utfordring i dag er at utvikling og tilgang på kunnskap som vi får bruk for, ikke er tilstrekkelig for vårt behov. Morgendagens smarte, effektive og miljø­vennlige løsninger vil bygge på kunnskap som vi ikke har i dag. Vi trenger ny kunnskap om fremtidige muligheter, vi trenger å utvikle nye løsninger og vi trenger å forstå bedre hvilken risiko som knytter seg til ulike utviklingstrekk, påpeker Berlijn.

Statnetts prosjektportefølje innen FoU skal videre framover i hovedsak samles innen disse hovedområdene: