Statnett øker tariffen for sentralnettet med 9 prosent, og reduserer den kraftintensive industriens maksfradrag

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at styret har vedtatt sentralnettstariffen for 2019.  Det statlig eide selskapet forteller at store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker, og det blir gjort endringer for å sikre mindre forskjell mellom nettkundene.

Kraftsystemet er i endring og skal blant annet takle en overgang fra fossil til fornybar kraft i Norden, samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover, og for 2019 øker tariffen for sentralnettet med 9 prosent.

Det kan høres mye ut, men for vanlige forbrukere betyr det i snitt en økning på 0,6 øre/kWh.

Tariffene er prisen aktørene betaler for å være tilknyttet sentralnettet. Forbrukere ser ikke noe til denne regningen, men den inngår som en del av nettleien alle må betale til sin lokale nettleverandør.

Kraftprodusentene må også betale tariffen, og det blir omtrent som en slags nettleie også for de som produserer strømmen.

Dette er de nye tariffsatsene:

I tillegg til oppjusteringen av tariffen, må også den kraftintensive industrien betale litt mer. I dag kan de få opptil 90 prosent reduksjon av tariffen, men dette endres til 75 prosent fra og med neste år. Så skal den nedjusteres ytterligere 15 prosentpoeng i både 2020 og 2021 slik at den maksimalt kan utgjøre 45 prosent.

- Grunnen til at vi gjør disse endringene, er at forskjellen mellom kundene med høyest rabatt og andre kunder ellers ville ha økt betydelig. Vi investerer for tiden i et sterkere nett som sikrer strømforsyningen i fremtiden, og dette kommer alle som bruker nettet til gode. Det er et spleiselag, og alle nettkunder må bidra, sier Knut Hundhammer, konserndirektør i Statnett.

– På denne måten blir forskjellen mellom industrien og den jevne forbruker mindre, tilføyer han.

Statnett la tidligere i år frem forslag til en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor, og dermed legger til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

Her kan du lese mer om tariffene i sentralnettet.

Kommersiell leder:
Chul Christian Aamodt
E-post: [email protected]
Telefon: 913 76 478

Twitter: @chulaamodt

Markedssjef:
Fredrik Kveen
E-post: [email protected]
Telefon: 932 56 151

Key Account Manager:
Pia Helen Kristensen Moe
E-post: [email protected]
Telefon: 468 21 892

enerWE Partner er Europowers byrå for produkter og innholdsproduksjon.

© 2021 Europower AS

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Les om bruk av informasjonskapsler (cookies), og om hvordan Europower AS samler inn og bruker personopplysninger.

Tariffsatser

201920182017
Produksjonøre/kWh1,141,101,10
Produksjon, påslag systemdriftøre/kWh0,200,200,20
Produksjon, innfasingøre/kWh0,100,100,10