Statnett: Datafrigjøring vil spille en viktig rolle i å forme en elektrifisert fremtid med lavt karbonutslipp

Publisert

Statnett og Cognite forteller i en pressemelding at de samarbeider for å øke tempoet i digitaliseringen. De har nå inngått en FoU-avtale med fokus på digitalisering av Statnetts anleggsmasse og tilknytningsprosesser.

Statnett er et norsk statseid selskap som bygger, eier og drifter det sentrale strømnettet. De mener at en fremtid med lavt karbonutslipp er en elektrifisert fremtid og at datafrigjøring vil spille en viktig rolle i å forme den fremtiden.

Implementering av Cognite Data Platform vil gjøre det mulig for Statnett å rulle ut dataanalyse og maskinlæring på tvers av virksomheten gjennom en sømløs integrering med eksisterende infrastruktur.

Dette vil øke sikkerheten, effektiviteten og robustheten til strømforsyningen ved å bruke data for bedre å kunne overvåke, vedlikeholde og videreutvikle strømnettet og samtidig kunne møte en mere dynamisk fremtid hvor forbruk og produksjon oftere varierer.

- Gjennom samarbeid med Cognite, vil vi få systematisert og utnyttet dataene våre bedre, og dra nytte av dette i et nødvendig skritt mot økt effektivitet og reduserte kostnader for våre kunder, sier Peer Olav Østli, EVP for IT i Statnett.

Cognite er kjent for å være opptatt av at aktørene i oljebransjen må bli flinkere til å dele data. Nå er de glade for at dette også løftes frem i kraftdelen av energibransjen.

- Data Liberation Front, en bevegelse som i stor fart sprer seg til mange ulike deler av tungindustrien og handler om frigjøring av data, har også stort potensiale i strømbransjen. Frigjøring av industrielle data er et avgjørende første skritt mot den digitaliserte fremtiden, der industribedrifter enklere kan innovere og samarbeide,' sier Dr. John Markus Lervik, administrerende direktør i Cognite AS.

Frigjøring av data handler om å bryte ned siloer, tilgjengeliggjøre og konsolidere informasjonen. Dette er et avgjørende første skritt mot den digitaliserte fremtiden, der industribedrifter enklere kan innovere og samarbeide.