Christian Rynning-Tønnesen påStatkraftkonferansen 2017
Christian Rynning-Tønnesen påStatkraftkonferansen 2017

Statkraft skal investere 10 milliarder i ny fornybar energi hvert år

Publisert

Statkraft forteller i en pressemelding at de planlegger investeringer på rundt 10 milliarder årlig i fornybar energi i perioden 2019-2025. Dette kommer i tillegg til store oppgraderinger innen nordisk vannkraft. Selskapet har ambisjoner om å nå 6000 MW landbasert vindkraft og 2000 MW solkraft i perioden. Samtidig skal selskapet tredoble volumene som forvaltes på vegne av kunder.   

Norge vil fortsatt være det største enkeltmarkedet for investeringer. Investeringer i fornyelse av norske vannkraftverk utgjør alene om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Størsteparten av veksten vil komme i Europa, samtidig som det legges opp til betydelig vekst i markeder der Statkraft allerede er til stede i Sør-Amerika og India.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Den nye strategien omfatter både utbygging, produksjon og energihandel, inkludert kjøp og salg av fornybar kraft for andre selskaper. 

Investeringene vil finansieres av inntjeningen fra eksisterende virksomhet, supplert med systematisk salg av andeler i ferdigstilte sol- og vindprosjekter til finansielle investorer. Investeringsprogrammet vil til enhver tid tilpasses selskapets finansielle kapasitet og ratingmål.

Forventet fordeling av investeringene:

  • Norge 26%
  • Øvrig Europa 42%
  • Utenfor Europa 32%