Statkraft produserte 13,5TWh, og omsatte for 14,1 milliarder kroner

Publisert

I dag har Statkraft lagt frem sitt kvartalsresultat. Det viser et underliggende driftsresultat før avskrivninger  på 1.413 millioner kroner. Dette er 181 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2016.

Totalt omsatte kraftselskapet for 14,1 milliarder kroner, en økning på 4 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Kvartalets resultat etter skatt var 1.783 millioner kroner, en økning på 3.199 millioner kroner fra tredje kvartal i 2016. Det skyldes blant annet gevinst på salg av virksomhet.

- Statkraft har solgt sin 50 prosent eierandel i SN Power og kjøpt de gjenstående 18,1 prosent av aksjene i Statkraft IH Invest, som er eierselskapet for aktiva i Sør-Amerika, India og Nepal. Transaksjonen er i tråd med strategien om å bygge sterkere posisjoner i færre markeder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 28,5 EUR/MWh, en økning på 13 prosent sammenlignet med prisnivået i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 13,5 TWh, en liten økning fra tredje kvartal i 2016.

Statkrafts langsiktige prisforventninger for enkelte markeder har vist en nedgang, hovedsakelig som følge av lavere teknologikostnader for vind- og solkraft. Dette er veldig positivt for konkurranseevnen for ny fornybar energi, men har også ført til nedskrivninger.

Totalt ble 1.367 millioner kroner i nedskrivninger bokført i konsolidert virksomhet og 1187 millioner kroner i joint ventures. Den negative effekten av nedskrivningene ble motvirket av gevinster som beløp seg til 2.178 millioner kroner, primært knyttet til salget av aksjene i SN Power.

I oktober solgte Statkraft sin 50 prosent eierandel i havvindprosjektet Triton Knoll til innogy. De finansielle effektene vil bli bokført i fjerde kvartal. Transaksjonen er i overensstemmelse med Statkrafts strategi om å trekke seg ut av havvind for å styrke den finansielle soliditeten.