Statens klimainvesteringsselskap Nysnø og KLP satser 100 millioner på Otovo

Publisert

Solenergiselskapet Otovo forteller i en pressemelding at de gjennom en kapitalutvidelse på 100 millioner kroner har fått inn Nysnø Klimainvesteringer og KLP på eiersiden. Dette er det nyopprettede statlig eide investeringsselskapets første investering.

Pengene skal Otovo bruke til å satse hardt i Europa.

- Vi er veldig glade for å ha sikret oss gode og langsiktige investorer for å kunne ta de verktøyene og det vi har lært her i Skandinavia ut i markeder med mer sol, høyere strømpriser og flere huseiere, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

I tillegg til Nysnø Klimainvesteringer og KLP, kommer det også inn noen nye mindre investeringer, samt at de eksisterende eierne OBOS, AKershus og Agder Energi Venture også stiller opp med mer penger.

- Nysnø skal investere i selskaper med de smarteste løsningene på klimautfordringene. Nysnø har et langt perspektiv og vil investere i selskaper og fond, sammen med private investorer, for å akselerere det grønne skiftet globalt. Det grønne skiftet vil skyte fart etterhvert som Otovo beveger seg sørover, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø.

Nysnø forteller at de har stor tro på at Otovo kan lykkes i det europeiske markedet.

- Vi tror at solcellepaneler i private hjem vil være en raskt voksende del av energimiksen framover. Investeringen i Otovo markerer starten på det som skal bli en portefølje av langsiktige investeringer i teknologier og virksomheter som bidrar til å redusere klimagassutslipp, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

Det norske markedet for solpanel på private hustak vokser raskt, men volumet er fortsatt relativt lavt. Tall fra Enova som enerWE tidligere har rapportert viser at det ligger an til en dobling av antall installasjoner fra litt over 500 i fjor til litt over 1000 i år.

Solar Power Europe anslår at 5 millioner boliger i Europa vil installere solcellepaneler de neste fem årene. Tidligere denne høsten fjernet EU tariffer på import fra Kina, som sammen med mer ambisiøse mål for fornybar energi og forbedrede subsidieordninger har gjort solenergi til en attraktiv energikilde for huseiere over hele Europa.

- Det er fantastisk å se hvordan interessen for solenergi i private hjem øker over hele Europa. Nederland og Sverige ser sterk vekst, Frankrike har nylig introdusert et nytt incentivsystem for selvprodusert energi og Spania har endelig fjernet særavgifter som kommer til å resultere i et enormt marked. Dette vil bli gigantisk, og vi ønsker å være med fra starten, sier Thorsheim.

Tilbakebetalingstiden for solceller i Europa har blitt drastisk redusert de siste årene. I mange regioner vil anlegg være nedbetalt etter 7-8 år, noen enda tidligere, for så å produsere gratis energi i tiår fremover, da solcellepanel typisk har en levetid på over 30 år.

Les også: