KAUTOKEINO  20120327. Reinflokken til Isak Mathis Triumf i Kautokeino.Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix
KAUTOKEINO 20120327. Reinflokken til Isak Mathis Triumf i Kautokeino.Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Staten må betale millionerstatning til reineiere på grunn av kraftlinjeutbygging

Publisert

Staten er dømt til å betale ti millioner kroner i sakskostnader og erstatning til reinbeitedistrikt som blir berørt av kraftlinjeutbygging i Nord-Norge.

Seks reinbeitedistrikt i Troms og Finnmark er av Nord-Troms tingrett tilkjent en samlet erstatning på 4,7 millioner kroner. I tillegg må staten ut med til sammen 6,1 millioner kroner i sakskostnader, skriver Nordlys.

Reineierne får erstatning for tapte beiteområder og merarbeid knyttet til anleggsarbeidet i forbindelse med kraftlinjeutbygging.

De tilkjente erstatningene kommer i tillegg til allerede eksisterende avtaler mellom reinbeitedistriktene og Statnett.

To reinbeitedistrikt fikk ikke tilkjent noen erstatning.

Kraftlinjeutbyggingen, som er anslått til å koste mellom 4 og 4,5 milliarder kroner, er Nord-Norges mest omfattende. Den skal gå over hele 21 mil og passere gjennom Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordeisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund, før den ender i Skaidi i Finnmark.

(©NTB)