Staten henter inn 38 milliarder kroner i miljøavgifter

Publisert

I en oppdatering fra SSB viser tall om miljøavgiftene at de har økt kraftig de siste årene. I 2017 dro staten totalt inn nesten 38,1 milliarder kroner. Det var en økning på 12,0 prosent fra året før, og det var 22,6 prosent mer enn tilbake i 2016.

Det er avgiftene på klimagassutslipp og veibruksavgiftene som står for brorparten av utgiftene. Førstnevnte utgjorde i fjor 12,6 milliarder kroner og sistnevnte 16,1 milliarder kroner.

Avgiftene som økte mest, er avgiftene på NOX- og svovelutslipp. De utgjorde "bare" 417 millioner kroner, men det var en økning 193,7 prosent fra 2010. Altså praktisk talt en dobling.

Oljebransjen måtte betale 5,2 milliarder kroner for CO2-utslipp relatert til petroleumsvirksomheten ute på norsk sokkel. Det var en marginal økning fra 2016 på 2,1 prosent, men mer enn en dobling fra 2,2 milliarder kroner tilbake i 2010.