Staten har svart på oljesøksmål fra miljøorganisasjoner

Publisert

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom har saksøkt staten med påstand om at tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde må kjennes ugyldig. Staten er ikke enig i det, og har nå levert sitt tilsvar til stevningen til Oslo tingrett.

Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet. De hevder tildelingene er i strid med Grunnloven og Parisavtalen.

Ifølge miljøorganisasjonene ble Grunnlovens paragraf 112 brutt da nye områder i Barentshavet ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 23. konsesjonsrunde. Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for fremtidige generasjoner.

Grundig vurdering

– Vi mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden, må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, sa Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til NTB i oktober.

Staten anfører at tildelingen av tillatelser i 23. konsesjonsrunde er gyldig.

– Vedtaket er resultat av omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som har vært gjennomført i henhold til de krav Grunnloven og annen lovgiving setter, skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i tilsvaret.

Han legger til at miljøkonsekvensene er grundig utredet og vurdert. Staten avviser også at det er gjort noen saksbehandlingsfeil.

Planlegger neste steg

Greenpeace ser fram til rettssaken neste år.

– Vi kommer til å bruke juleferien til å sette oss grundig inn i svaret. Vi ser fram til å møtes i tingretten i løpet av året som kommer, ser Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge:

Natur og Ungdom skal bruke tiden fremover til å planlegge neste steg sammen med sine advokater-

– Dette blir en viktig sak for generasjonene som skal leve med konsekvensene av klimaendringene, sier Skjoldvær i Natur og Ungdom.

En endelig dato for oppstart av rettssaken blir ikke satt før på nyåret. (©NTB)