Staten har 10 billioner kroner i fordringer

Publisert

For første gang er statens finansielle eiendeler over 10 billioner kroner. Ved utgangen av første kvartal i år var fordringene beregnet til 10.400 milliarder.

Statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Oljefondets verdi var ved utgangen av første kvartal på rundt 8.000 milliarder kroner, noe som ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarer mer enn 80 prosent av statens totale finansformue.

Staten har også over 200 milliarder kroner i formue gjennom Statens pensjonsfond Norge.

En betydelig del av statens formue er også knyttet til aksjer og kapitalinnskudd i selskaper som staten eier, som for eksempel SDØE, Statkraft, Statnett, NSB og Avinor, samt børsnoterte elskaper der staten er deleier. Herunder Statoil, Norsk Hydro, Telenor og DNB.

Statens nettofordringer, fordringer fratrukket gjeld, i offentlig forvaltning samlet, var ved utgangen av første kvartal på nesten 9.400 milliarder kroner – rundt tre ganger BNP.

(©NTB)