Staten går glipp av 11,2 milliarder avgiftskroner fra elbilene

Publisert

Det er en kjent sak at Norge har spesielt gode insentiver for elbiler. Det er ikke fordi elbilene subsideres med penger fra staten, men fordi elbilene slipper å betale avgifter som bensin-og dieselbiler må betale.

Dette er et populært tiltak for de som kjøper og bruker elbiler, samt for miljøentusiaster som mener det er en fornuftig investering for å bevege Norge i retning av å bli et nullutslippsland. Det skorter imidlertid ikke på kritiske røster, og de inkluderer alt fra bilentusiaster til folk som av forskjellige årsaker ikke har råd til eller kan gå til innkjøp av en elbil.

En av de som er kritisk til elbilens mange goder, er tidligere partileder for FrP, Carl I. Hagen. I et skriftlig spørsmål i Stortinget til finansminister Siv Jensen, spør han hvor mye staten går glipp av som følge av elbilgodene:

Hva ville beregnet proveny for bilavgifter bli i 2018 dersom alle el-biler i stedet hadde vært vanlige bensin og dieseldrevede biler fordelt på drivstoffavgifter og kjøpsavgifter, og har det vært vurdert å la el-biler ha samme avgifter som andre biler og erstatte særavgiftsystemet med subsidier eller tilskuddsordninger postert på et eget kapittel og poster som en utgift på statsbudsjettet?

I sitt svar ramser finansministeren opp fritakene det er snakk om:

- Elbiler er fritatt for engangsavgift, merverdiavgift, trafikkforsikringsavgift, omregistreringsavgift og betaler ikke veibruksavgift eller CO2-avgift på drivstoffet. Elbiler har ikke utslipp av CO2 og skal dermed ikke ilegges CO2-avgift på den elektriske kraften som brukes og det skal heller ikke betales CO2-komponent i engangsavgiften, skriver Jensen.

Hun gjør også et poeng ut av at det må gjøres noen forutsetninger for å kunne regne ut hva staten går glipp av.

 • Gjennomsnittlig beholdning på 165.000 og førstegangsregistrering av 46.000 nye og 13.000 bruktimporterte elektriske personbiler i 2018.
 • Gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 12.000 km
 • Elektrisitetsforbruk på 2 kw per mil
 • Forbruk av fossilt drivstoff på 0,6 liter per mil
 • At halvparten av elbilene erstattes med dieselbiler og den andre halvparten med bensinbiler
 • Gjennomsnittlig pris uten avgifter på 240.000 kroner pr bil
 • Gjennomsnittlig engangsavgift på 120.000 kroner
 • Basert på disse forutsetningen går staten glipp av følgende skatter og avgifter:

  • Engangsavgift: 6,6 milliarder kroner
  • Merverdiavgift: 3,4 milliarder kroner
  • Trafikkforsikringsavgift: 500 millioner kroner
  • Omregistreringsavgift: 120 millioner kroner
  • Veibruksavgift og CO2-avgift fratrukket elavgift: 600 millioner kroner
  • Totalt utgjør dette 11.220 millioner kroner.

   Det tilsvarer forøvrig omtrent beløpet staten drar inn på elavgiften.

   Finansministeren svarer også at dagens fordeler for nullutslippsbiler over tid må fases ut, og at når det skjer så bør merverdiavgiftsfritaket avvikles gradvis.

   Her kan du lese spørsmålet og svaret i sin helhet.