Oslo  20170613.Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Oslo 20170613.Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Staten betaler 30 millioner kroner i erstatning til Transocean-selskaper

Publisert

Staten har inngått forlik med tre Transocean-selskaper og godtar dermed å betale 30 millioner kroner i erstatning.

Et søksmål fra de tre Transocean-selskapene Transocean Offshore Deepwater Drilling, Transocean Inc og Arcade Drilling AS skulle opprinnelig opp for Oslo tingrett i høst, men etter et møte der Økokrim-sjef Trond Erik Schea, tingrettsdommer Jonas Petter Madsø og representanter fra Regjeringsadvokaten og en advokat fra Transocean deltok i august, godtar staten å betale 30 millioner kroner til de tre selskapene, skriver Rett24.

– Partene forlikte saken 20. august. Forliket innebærer at staten dekker en andel av saksøkernes sakskostnader fra straffesaken. Ut over dette har jeg ingen kommentar, sier Erik Bratterud hos Regjeringsadvokaten.

Allerede i mai erkjente staten ansvar i en sak mot advokat Sverre Koch, som ble tilkjent 6,6 millioner kroner i erstatning i Oslo tingrett. Dette kom på toppen av ordinær dekning av sakskostnader etter statens salærsats. Staten erkjente arbeidsgiveransvar på såkalt culpa-grunnlag – uaktsomhet ved påtalearbeidet, og har gjort det samme også overfor de involverte Transocean-selskapene.

Neste sak i Transocean-komplekset er et søksmål fra advokat Einar Brask på 45 millioner kroner, som kommer opp for Borgarting lagmannsrett i februar.

Ifølge Rett24 ligger statens utgifter til de anklagede partene an til å komme opp i over 200 millioner kroner, dersom også Brask-saken ender med at staten har ansvar. I tillegg kommer kostnadene skatteetaten og Økokrim selv har pådratt seg ved å forfølge saken, samt domstolenes utgifter ved å behandle Transocean-sakene.

(©NTB)