Samler global kompetanse i jobben mot korrupsjon

Forrige fredag ble den nye anti-korrupsjonsstandarden lansert i Norge.

Forrige fredag ble den nye anti-korrupsjonsstandarden lansert i Norge. Denne skal løfte frem og integrere anti-korrupsjonsarbeid i de norske bedrifter.

Det gjøres mye godt arbeid på området både nasjonalt og internasjonalt, men gjennom denne internasjonale standarden samles beste praksis fra alle hold.

– Vi løfter nivået, som man så harmoniserer og gir ut som en felles global standard som alle kan forholde seg til, forteller administrerende direktør Jacob Mehus.

StandardOnline_Antikorrupsjon_JacobMehus

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

For første gang kan man integrere anti-korrupsjonsarbeid i eksisterende ledelsessystemer og det er mulig å sertifisere seg i forhold til den nye standarden. På denne måten blir antikorrupsjonsarbeid ikke noe eget eller noe som er på siden av ledelsessystemet i en virksomhet.

Fungerer overalt

Standarden er beregnet for å fungere i alle virksomheter, små og store, offentlige og private, lokale, nasjonale og internasjonale, hvor den lar seg integrere i allerede etablerte ledelsessystemer i bedriften.

Standardens innhold er utarbeidet av eksperter, men Standard Norge kan hjelpe din bedrift med å fasilitere standardiseringsprosessen gjennom lanseringer, presentasjon, kurs og opplæring.

Følg oss på Facebook