Norsok-logo.

Ny Norsok-logo: Et kvalitetsstempel

Industrien ønsker flere felles standarder og mange Norsok-standarder er under revisjon. Dette er bakgrunnen for at Standard Norge nå introduserer ny Norsok-logo. Logoen skal skape gjenkjennelse, og være et kvalitetsstempel innenfor petroleumsstandardiseringen. Den nye logoen skal være lett gjenkjennelig internasjonalt for alle som jobber i olje og -gassindustrien. Logoen tar i bruk elementer som forbindes … Continued

Industrien ønsker flere felles standarder og mange Norsok-standarder er under revisjon.

Dette er bakgrunnen for at Standard Norge nå introduserer ny Norsok-logo. Logoen skal skape gjenkjennelse, og være et kvalitetsstempel innenfor petroleumsstandardiseringen.

Den nye logoen skal være lett gjenkjennelig internasjonalt for alle som jobber i olje og -gassindustrien. Logoen tar i bruk elementer som forbindes med petroleumsindustriens aktivitet i barske klima. Man gjenkjenner elementer som hav, bølger og himmel.

I sommer underskrev eierne av Norsok; Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet. Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

– Vi er glade for at næringen har vist oss denne tilliten og skal sørge for at standardene som utvikles er i tråd med prinsippene for internasjonal standardisering som bygger på åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av petroleumsindustriens standarder i henhold til internasjonalt anerkjente standardiseringsprinsipper.

Norsok er varemerkebeskyttet.