Bilde av dollars

Over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år!

Standard Norge inviterer til lansering av den nye internasjonale standarden NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon.

På Verdensdagen for antikorrupsjon, 9. desember, lanserer Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon. Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år. Under et frokostmøte i Oslo settes antikorrupsjon på dagsorden. Det blir en presentasjon av standarden og diskusjon om hvordan den kan være et hjelpemiddel for norske virksomheter i å få bukt med korrupsjon.

– Det finnes flere standarder og anbefalinger for selskapers anti-korrupsjonssystemer. Som uttrykk for internasjonal beste praksis anno 2016, vil ISO 37001 like fullt få betydning. For det første er dens balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et anti-korrupsjonssystem et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet står sentralt, sier økokrim-sjef Trond Eirk Schea.

På arrangementet møter vi blant annet:

  • Trond Eirik Schea, økokrim-sjef
  • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
  • Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Lene Svenne, Corporate Compliance Officer, Head of Corporate Risk Management, Kongsberg-gruppen

Klikk her for å melde deg på.