Bruk av standarder reduserer digital sårbarhet

Norge bør delta, lære av det som skjer i internasjonalt standardiseringsarbeid … og selv bidra aktivt i utviklingen av nye internasjonale IKT-sikkerhetsstandarder. Dette kommer fram i en offentlig utredning fra Digitalt sårbarhetsutvalg. Standard Norge inviterer derfor til frokostmøte 18. februar på Lilleaker om hvordan felles internasjonale standarder kan være til nytte både for bedrifter og … Continued

Norge bør delta, lære av det som skjer i internasjonalt standardiseringsarbeid

… og selv bidra aktivt i utviklingen av nye internasjonale IKT-sikkerhetsstandarder.

Dette kommer fram i en offentlig utredning fra Digitalt sårbarhetsutvalg. Standard Norge inviterer derfor til frokostmøte 18. februar på Lilleaker om hvordan felles internasjonale standarder kan være til nytte både for bedrifter og myndigheter i det totale trusselbildet.

Her kan du melde deg på frokostmøtet til Standard Norge

– Det finnes en rekke internasjonale standarder innenfor IKT-sikkerhet og personvern, utarbeidet av den beste ekspertisen internasjonalt. For et lite land som Norge er det lønnsomt å ta i bruk disse standardene i stedet for å lage egne løsninger. Standard Norge inviterer alle viktige interessenter til å delta i arbeidet, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

Mer fra Standard Online her!