Oslo  20190228.Folketrygdfondets administrerende direktør Kjetil Houg presenterer årsresultatet for 2018 for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Presentasjonen finner sted i Folketrygdfondets lokaler i Oslo torsdag formiddag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20190228.Folketrygdfondets administrerende direktør Kjetil Houg presenterer årsresultatet for 2018 for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Presentasjonen finner sted i Folketrygdfondets lokaler i Oslo torsdag formiddag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stabilt Folketrygdfond i svakt marked

Publisert

Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge viser i fjor en avkastning på minus 0,4 prosent, noe bedre enn markedet for øvrig.

Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn markedet. Verdien var ved årsskiftet 239,2 milliarder kroner, omtrent det samme som i 2017 da verdien var 240,2 milliarder kroner, fremgår det av Folketrygdfondets årsrapport.

Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge. Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland («oljefondet») utgjør Statens pensjonsfond.

– Vi leverer et solid resultat i et negativt marked, sier fondets administrerende direktør Kjetil Houg.

Årsresultatet ble på minus 1 milliard kroner etter flere år i pluss, sist i 2017 da resultatet var nær 28 milliarder kroner.

De siste fem årene har fondet slått markedet med 1 prosentpoeng, og de siste ti årene med 0,5 prosentpoeng per år.

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på minus 1,8 prosent i fjor, og slo dermed markedet med 0,8 prosentpoeng. Renteporteføljen oppnådde en avkastning på 1,7 prosent. Det var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet.

Oslo Børs var blant de sterkeste børsene i 2018 til tross for en markert nedgang i oljeprisen. Folketrygdfondet investerer mesteparten av kapitalen i det norske markedet.

(©NTB)