Stabil høy oljepris har gitt Norge 2,15 milliarder ekstra i år

Publisert

Oljeprisen har vært forbausende stabil så langt i år. Hvis vi ser bort fra svingningene innenfor hver enkelt dag og kun ser på sluttnoteringene har den svingt mellom 53,6 og 57,1 dollar fatet i januar og februar.

Oljeprisen har svingt mellom 53, 6 og 57,1 dollar fatet. I snitt har den ligget på 55,7 dollar i januar og februar.
Oljeprisen har svingt mellom 53, 6 og 57,1 dollar fatet. I snitt har den ligget på 55,7 dollar i januar og februar.

Det er gode nyheter for Norge som er helt avhengig av en god oljepris for å finansiere statsbudsjettet. Der forutsettes det at oljeprisen ligger på 425 norske kroner fatet. Det betyr at statsbudsjettet også er avhengig av en god dollarkurs.

Den har svingt litt mer enn oljeprisen, men den har holdt seg stabil nok til at den ikke har gitt veldig store utslag for oljeprisen målt i norske kroner.

Dollarkursen har svint mellom 8,20 og 8,66 kroner pr. dollar.
Dollarkursen har svint mellom 8,20 og 8,66 kroner pr. dollar.

[caption id="attachment_27794" align="alignnone" width="650"] Dollarkursen har svint mellom 8,20 og 8,66 kroner pr. dollar.[/caption]

Dermed endte oljeprisen målt i norske kroner med et snitt på 455,71 kroner fatet hittil i år. Det er 42,77 kroner mer enn statsbudsjettet forutsetter.

Oljeprisen i norske kroner endte med et snitt på 455,71 kroner fatet etter å ha svingt mellom 467,77 og 486,18 kroner. Den røde streken viser hva statsbudsjettet forutsetter av oljepris, og den ligger godt over det Norge må ha for å få statsbudsjettet til å gå opp.
Oljeprisen i norske kroner endte med et snitt på 455,71 kroner fatet etter å ha svingt mellom 467,77 og 486,18 kroner. Den røde streken viser hva statsbudsjettet forutsetter av oljepris, og den ligger godt over det Norge må ha for å få statsbudsjettet til å gå opp.

[caption id="attachment_27801" align="alignnone" width="650"] Oljeprisen i norske kroner endte med et snitt på 455,71 kroner fatet etter å ha svingt mellom 467,77 og 486,18 kroner. Den røde streken viser hva statsbudsjettet forutsetter av oljepris, og den ligger godt over det Norge må ha for å få statsbudsjettet til å gå opp.[/caption]

Med utgangspunkt i Finansdepartementets tommelfingerregel om at hver tikroning gir en ekstra inntekt på 4,3 milliarder kroner kan vi regne oss frem til hva den høye stabile oljeprisen betyr for statsbudsjettet.

Da kommer vi frem til at oljeprisen har gitt Norge 2,15 milliarder kroner ekstra i januar og februar.

Så gjenstår det å se hvor oljeprisen går. Den ligger også godt over forventet oljepris for 2018 som i statsbudsjettet er satt til 438 kroner fatet. Den er imidlertid lavere enn  de 510 kronene fatet som det forventes at vil være prisnivået i 2025.

Samtidig må det påpekes at dette er teoretiske beregninger. Faktisk produksjon og salg av olje kan variere mer enn regnestykket tar høyde for. Det er imidlertid all grunn til å tro at tallene gir en god indikasjon på hvordan det ligger an.

Norge er fortsatt helt avhengig av oljeinntektene, og det at vi etter årets to første måneder ligger over to milliarder foran skjemaet er godt nytt for oss alle.

Les også: