St1 får ikke selge bensinstasjoner til Blue Energy Holding

Publisert

Konkurransetilsynet mener oppkjøpet vil svekke konkurransen. 

Konkurransetilsynet setter foten ned for ST1s salg av bensinstasjonene sine i Norge til Blue Energy Holding AS. Salget vil ifølge tilsynet bidra til å svekke konkurransen i bensinmarkedet. Konkurransetilsynet mener blant annet at Blue Energy Holding AS ikke er tilstrekkelig uavhengig og egnet til å opprettholde konkurransen i bensinmarkedet.

St1 har 39 bensinstasjoner i Norge og omsetter for 1,1 milliarder kroner årlig. Avtalen om salg ble inngått i januar, og det er det finske morselskapet St1 Nordic som er selger.

Konkurransetilsynet påla i fjor St1 Nordic å gjennomføre salget som vilkår for at selskapet skal få lov til å kjøpe Shells 420 bensinstasjoner i Norge.

– Bensinmarkedet er et viktig marked for norske forbrukere. Vi har flere ganger de siste årene pekt på problemer i bransjen, og det er nettopp derfor det er avgjørende å sørge for at konkurransen ikke ytterligere reduseres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen i Konkurransetilsynet sier det er tre forhold som gjør at kjøperen ikke blir godkjent.

– Blue Energy har for tette finansielle bindinger til St1. Videre mener vi at Blue Energy ikke har tilstrekkelig finansielle ressurser til å være en effektiv konkurrent i drivstoffmarkedet. Det er også inngått en merkevareavtale mellom St1 og Blue Energy som bidrar til å redusere konkurransepresset dem imellom. Samlet sett ser vi at avtalen mellom St1 og Blue Energy reduserer konkurransen mellom selskapene, og det vil ikke tilsynet tillate, sier hun.