- SSBs prognoser viser at det er sterk optimisme i næringen

Publisert

SSB har i dag lagt frem oppdaterte tall over hvor mye som investeres innen olje og gass, industrien, bergverk og kraftforsyningen. Dette er kvartalsvise tall som viser hvor mye som ble investert i fjorårets siste kvartal, samt at det også er en prognose for inneværende kvartal.

Totalt ble det investert 226,0 milliarder kroner i 2018, og prognosen tilsier at dette vil økte til 244,8 milliarder kroner i år. Av dette står investeringene i utvinning og rørtransport for hele 172,7 milliarder kroner. Det gleder sjefen for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

- SSBs prognoser viser at det er sterk optimisme i næringen. Næringen gir aktivitet i hele Norge, sysselsetter godt over 170.000 og er Norges desidert viktigste. Derfor er det så gledelig at SSBs tall nok en gang bekrefter oppturen i olje og gass, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en kommentar på interesseorganisasjonens hjemmeside.

Han mener dette gir et godt bilde av den høye investeringsviljen og optimismen i bransjen, og at det vil sikre høy norsk produksjon av olje og gass i årene fremover.

- Investeringer i olje og gass er investeringer i fortsatt høy velferd i Norge, og det er investeringer som styrker europeisk energisikkerhet som igjen gjør det lettere for Europa å redusere sine klimagassutslipp. Utviklingen vi ser er derfor gledelig, sier Schjøtt-Pedersen.

Innen kraftforsyningen investeres det også mye, men her går investeringene faktisk litt ned i år. Ifølge tallene ble det investert for 41,2 milliarder kroner i fjor, og i år forventes det at det blir investert ca 39,8 milliarder kroner.