Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Kraftig investeringsvekst innen olje og gass

- Statistisk sentralbyrås prognoser er godt nytt for hele Norge.

SSB har i dag lagt frem prognosene for investeringer. De viser en total oppgang fra 2018 til 2019 på hele 16,8 prosent. For investeringene i olje- og gassutvinning er veksten enda større med hele17,4 prosent

- Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser er godt nytt for hele Norge. Det bekrefter at olje og gassnæringen har en sterk økning og er godt nytt for de 225.000 ansatte i næringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Anslagene for 2019 justeres opp til 183,8 milliarder kroner. For 2020 oppjusteres anslaget med nærmere ni prosent, til 172,4 milliarder.Til sammenligning var registrerte investeringer i 2018 151,8 milliarder kroner.

- Næringen preges av stadig mer fremgang og optimisme. Investeringer i nye olje og gassinstallasjoner gir mange arbeidsplasser, er avgjørende for å sikre velferdsstaten og også sikre andre arbeidsplasser både i det offentlige og private, sier Schjøtt-Pedersen.

Han viser blant annet til en studie fra Menon som viser at Oslo kommune får hele syv prosent av sine driftsutgifter dekket av inntekter som stammer fra olje og gassnæringen.