Datasentre bidrar med 749 millioner

SSB har beregnet hvor mye datasentre bidrar med til brutto nasjonalproduktet (BNP).

Datasentre er store typisk store haller der mange servere står samlet for å levere IT-tjenester i nettskyen og/eller på tvers av bedrifter og organisasjoner. De har blitt stadig viktigere etterhvert som mer og mer av tjenester flyttes ut fra den enkelte bedrift til nettskyen.

Disse datasentrene trenger mye strøm, og det er et satsingsområde for Norge. Vi har mye billig og ren strøm, og det er et konkurransefortrinn i et globalt marked.

På samme måte som den kraftkrevende industrien nyter også datasentrene godt av redusert elavgift på 0,5 øre/kWh istedenfor de vanlige 15,83 ørene pr. kWh som folk og bedrifter flest må betale. Det jobbes imidlertid med å fjerne dette fortrinnet for datasentre som leverer datatjenester for kryptovalutaer.

Nå har SSB lagt frem tall som viser hvor mye datasentervirksomheten bidrar med til det norske brutto nasjonalproduktet, og det er tall som viser en kraftig økning. I 2016 utgjorde det 749 millioner i BNP-bidrag, mot 372 millioner tilbake i 2010.

I samme periode økte antall sysselsatte innen datasentre fra 375 i 2010 til 557 i 2016. Det tilsvarer en årlig økning på 6,9 prosent.

Det er grunn til å tro at både BNP-tallet og antall ansatte vil vokse kraftig i årene fremover etterhvert som det etableres flere datasentre i Norge.