Vindkraften falt for første gang i januar måned

Produksjonen av strøm fra vindkraft i januar måned har økt fra år til år nesten hvert eneste år.

Publisert Sist oppdatert

KORRIGERT: Saken er oppdatert med en rettelse av produksjonen i 2017.

Mens 2020 var et spesielt år i kraftbransjen som følge av lave strømpriser, har 2021 så langt vist seg å være et spesielt år med svært høye strømpriser. Det er fortsatt ikke snakk om rekordpriser, men i enkelttimer har den norske strømprisen vært oppe og snust på rekordnivåer.

Det skjer først og fremst fordi det i år har vært veldig kaldt, og som en følge av det har strømforbruket økt kraftig. Det har faktisk økt så mye at det har blitt satt strømforbruksrekorder på rekke og rad så langt i år.

Når strømforbruket øker, øker etterspørselen etter strøm og det presser prisene opp. Det kan motvirkes av økt strømproduksjon, og de siste årene har Norge blitt tilført stadig mer strømproduksjon i form av økt antall vindkraftverk. Fra år til år har det økt kraftig, og i fjor sto vindkraften for hele 6,4 prosent av den norske strømproduksjonen.

Noe av det som gjør vindkraften bra for Norge, er at det blåser mer på vinteren - når Norge bruker mye strøm - enn på sommeren når vi bruker relativt lite. Ulempen er at det fort blir lite vind, og ofte vindstille, når det er skikkelig kaldt.

Det har vi sett resultatet av i januar i år. Da produserte norsk vindkraft 14,8 prosent mindre enn i januar i fjor, ifølge nye tall fra SSB.

Det skjer på tross av at det ble iverksatt ny vindkraft tilsvarende en årlig produksjon på hele 6,1 TWh i fjor. Dette betyr at vindkraften ville produsert veldig mye mindre i januar hvis det var like mange vindkraftverk i januar 2021 som i januar 2020.

Slik har strømproduksjonen fra vindkraft i januar måned økt fra år til år i alle år bortsett fra i 2016 og 2021:

 • 2010: 93,9 GWh
 • 2011: 139,1 GWh
 • 2012: 140,2 GWh
 • 2013: 146,8 GWh
 • 2014: 257,9 GWh
 • 2015: 300,4 GWh
 • 2016: 232,4 GWh
 • 2017: 275,7 GWh
 • 2018: 366.6 GWh
 • 2019: 555,6 GWh
 • 2020: 1.024.3 GWh
 • 2021: 872,6 GWh
Powered by Labrador CMS