SSB venter høyere lønnsvekst

Publisert

Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, ifølge SSB – som venter at renta skal videre opp, mens lønningene blir høyere og ledigheten faller litt.

Det kommer fram i de økonomiske prognosene som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte torsdag.

– Den internasjonale oppgangskonjunkturen fortsetter, men i et mer moderat tempo enn ved inngangen til 2018. Veksten i vår internasjonale markedsindikator, som er basert på våre handelspartneres import, er derfor revidert noe ned siden sist, heter det.

Ifølge SSB går konjunkturoppgangen over i en ny fase.

– Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang. Starten av oppgangen var preget av ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, lønnsmoderasjon og svak valutakurs. Framover venter vi at finanspolitikken blir nøytral, rentene øker, lønnsveksten tar seg opp og kronekursen vil styrkes noe, opplyser SSB.

(©NTB)