Vannkraften sto for under 90 prosent av Norges strømproduksjon

Vindkraften produserte 10 prosent av Norges strøm i november.

Publisert

SSB har i dag lagt frem de månedlige tallene for strømforbruket og strømproduksjonen.

Der kommer det frem at vannkraften, trolig for første gang, står for under 90 prosent av Norges totale strømproduksjon i løpet av en måned. Den er fortsatt dominerende med hele 89 prosent. Dette skyldes at vindkraften har tatt seg kraftig opp og bryter en barriere ved å produsere hele 10 prosent av Norges strømproduksjon. Den resterende produksjonen kommer fra varmekraft, som sto for 1,1 prosent.

Totalt ble det produsert 13, TWH med strøm i november, og det er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Av det sto vannkraft for 12,0 TWH, vindkraft for 1,3 TWh og varmekraft for 142 GWh.

Strømforbruket var på 11,1 TWh, og det var en nedgang på hele 9,3 prosent. Det må trolig ses i sammenheng med at november var en måned med svært høye gjennomsnittstemperaturer for denne tiden av året, og dermed ble det markant mindre behov for strøm til oppvarming.

Det alminnelige strømforbruket endte på 7,3 TWh, og det var en nedgang på hele 13,6 prosent. Samtidig økte strømforbruket innen kraftkrevende industri med 3,7 prosent til 3,1 TWh. Strømforbruket innen utvinning av olje og gass gikk samtidig ned med hele 12,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Dermed endte Norge med en netto eksport av strøm på 2,3 TWh i november.