Vannkraften sto for 93,4 prosent av norsk strømproduksjon i 2019

Vindkraften bidro med 4,1 prosent.

Publisert

I år har Norge stort overskudd av strømproduksjon, men slik var det ikke i fjor. Da hadde Norge et marginalt netto underskudd på strømutvekslingen med Norge.

I SSB-tallene for 2019 som ble publisert i dag, kommer det frem at vannkraften totalt sto for 93,4 prosent i fjor. Vindkraften sto for 4,1 prosent og varmekraftproduksjon for de siste 2,5 prosentene.

Vindkraften står for en stadig større andel av norsk strømproduksjon, og andelen har økt kraftig i år. I november utgjorde den 10 prosent av norsk strømproduksjon for første gang. Det blåser imidlertid mer på høsten og vinteren enn på sommeren, så det vil trolig ikke bli så høy andel på årsbasis.

Totalt ble det produsert litt over 134,9 TWh med strøm, og Norge hadde et strømforbruk på like under 134,9 TWh i fjor. Dermed ble det som nevnt et marginalt netto underskudd på strømeksporten.

Totalt ble det uansett eksportert 12,3 TWh og importert 12,4 TWh.

Ved utgangen av 2019 hadde Norge 1143 vannkraftverk med en total utelse på 32,8 GW, 33 varmekraftverk med en ytelse på 1,1 GW og 46 vindkraftparker med en total ytelse på 2,9 GW.

Her kan du lese mer om statistikk om elektrisitetsforbruk og - produksjon i 2019 på SSBs hjemmeside.

Powered by Labrador CMS