Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Energibransjen har lavere sykefravær enn resten av landet

Både den fossile og den fornybare delen av energibransjen har et sykefravær på omtrent halvparten av landssnittet.

Publisert

SSB har lagt frem de siste kvartalstallene for sykefraværet i Norge, og i årets tredje kvartal utgjorde det totale sykefraværet 6,23 prosent. Av det utgjorde det legemeldte sykefraværet 5,26 prosent mens egenmeldingene utgjorde 0,97 prosent.

Menn har i snitt et lavere sykefravær med 4,8 prosent mot kvinnene som har et sykefravær på 7,9 prosent.

En litt dypere titt på hvordan det står til i energibransjen viser at både den fossile og den fornybare delen av bransjen har lavere sykefravær enn landssnittet.

Innen utvinning av olje og gass ligger sykefraværet på 2,7 prosent, mens det innen oljeraffinering ligger på 3,1 prosent. Blant de som jobber med kraftforsyning ligger sykefraværet på 2,6 prosent.

Det betyr at energibransjens sykefravær ligger på omtrent halvparten av landssnittet.

Energibransjen har gjennomgående lavere sykefravær enn gjennomsnittet for landet som helhet.
Energibransjen har gjennomgående lavere sykefravær enn gjennomsnittet for landet som helhet.