Vannkraften sto for 94,6 prosent av Norges strømproduksjon i juni.
Vannkraften sto for 94,6 prosent av Norges strømproduksjon i juni.

Norges har netto strømeksport på 6,3 TWh i årets første halvår

I fjor hadde vi netto strømimport i samme periode.

Publisert
I år har det så langt blitt eksportert mer strøm enn vi har importert i alle månedene untatt i januar.
I år har det så langt blitt eksportert mer strøm enn vi har importert i alle månedene untatt i januar.

I sin oppdaterte elektrisitetsstatistikk skriver SSB at vannkraften sto for 94,6 prosent av den norske strømproduksjonen i juni. Vindkraft sto for 3,5 prosent mens varmekraft sto for de resterende 1,9 prosentene.

Forbruket i den alminnelige strømforsyningen, det vil si husholdninger og andre vanlige bygninger, sto for 54,9 prosent av forbruket. Den kraftkrevende industrien brukte 37,5 prosent, og den elektrifiserte delen av sokkelen sto for 7,5 prosent av strømforbruket.

I løpet av juni eksporterte Norge 1,7 TWh og importerte under 0,1 TWh.

Mens Norge i fjor med knapp margin hadde en netto import av strøm for året som helhet, ligger vi i år an til et stort eksportoverskudd.

På denne tiden i fjor hadde vi netto import i årets første halvår, og da importerte vi 7,6 TWh og eksporterte 4,8 TWh. I år har vi så langt eksportert 9,6 TWh og importert 3,3 TWh. Det gir oss en netto eksport på 6,3 TWh.