Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Norge fikk dårlig betalt for strømeksporten i august

Omsetningen fra strømeksporten falt med over 60 prosent fra samme tid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

SSB har lagt frem nye omsetningstall for industrien, og der viser tallene for eksportmarkedet at det kun ble omsatt for 241 millioner kroner i august.

Det er lite sammenlignet med omsetningen på hjemmemarkedet, som var på 6,5 milliarder kroner.

Kraftomsetningen i eksportmarkedet var også lavt sammenlignet med august i fjor. Målt i kroner og øre var det en nedgang på hele 60,8 prosent.

Det skjer på tross av at mengden strøm som ble eksportert var høy. Ifølge tall fra kraftbørsen Nord Pool hadde Norge en netto eksport av nesten 2,6 TWh i august måned.

Norge har hatt ekstremt lave strømpriser i år samtidig som det til tider har vært begrensninger på kapasiteten på mellomlandsforbindelsene som knytter det norske strømnettet til resten av Norden.

Grafen viser månedlig omsetning fra eksport av kraftforsyning i 2018, 2019 og 2020. I august, som er den sist oppdaterte måneden, ser vi at eksporten i år er markant lavere enn i fjor og i forfjor. Det henger sammen med årets lave strømpriser.
Grafen viser månedlig omsetning fra eksport av kraftforsyning i 2018, 2019 og 2020. I august, som er den sist oppdaterte måneden, ser vi at eksporten i år er markant lavere enn i fjor og i forfjor. Det henger sammen med årets lave strømpriser.