Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Slik forsynes Norge med strøm

Se hvor mye av strømmen som kommer fra vannkraft, fjernvarme, vindkraft og import fra 2010 og frem til i dag.

Publisert Sist oppdatert

Norge er en energinasjon, og vi er for det meste selvforsynt med elektrisitet fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft, samt fra fjernvarme. I tillegg importerer vi noe strøm samtidig som vi også eksporterer.

I løpet av et år er det store variasjoner i hvor mye strøm Norge produserer og forbruker. Det henger i stor grad sammen med at Norge i all hovedsak bruker strøm til oppvarming samtidig som vi i relativt liten grad bruker strøm til nedkjøling i form av airconditioning. Dermed har vi et mye høyere strømforbruk på vinteren enn på sommeren.

Mesteparten av strømmen vår kommer fra vannkraften, og den utgjør typisk mellom 95 og 97 prosent av strømmen vi bruker.

Mange vil sikkert være litt overasket over at den nest største strømkilden er import av strøm fra utlandet over utenlandskablene. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner da vi som regel også eksporterer strøm, og til vanlig pleier vi å importere mer strøm enn vi eksporterer. I normalsituasjoner pleier Norge å ha netto importoverskudd på natten og eksportoverskudd på dagtid.

Etter importen er det fjernvarme som står for mer av Norges elektrisitetsforsyning foran vindkraften selv om sistnevnte øker kraftig nå for tiden som følge av vindkraftutbyggingen.

For å vise strømforsyningen har enerWE hentet tall fra SSB, og utviklet en animert graf for å vise hvordan strømforsyningen varierer fra måned i perioden fra januar i 2010 og frem til og med april i år.

Stromforsyning.gif