Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

SSB: Rekordstor vindkraftproduksjon i 2018

Men vannkraften utgjorde fortsatt soleklart mest med hele 95 prosent.

Publisert

I dag kom SSB med oppdaterte tall for det norske strømmarkedet, og tallene for fjoråret viser at det ble satt ny rekord i vindproduksjonen i Norge.

- Med 3,9 TWh har produksjonen av vindkraft aldri vært større enn i 2018 – en økning på 36 prosent fra året før, skriver SSB i en egen artikkel de har lagt ut sammen med tallene.

Økningen fra 2017 til 2018 var på en hel terrawattime (TWh), ifølge nye tall fra den årlige elektrisitetsstatistikken. Den kraftige økningen er ingen overaskelse da det le satt i drift flere nye vindkraftverk i 2018.

Vannkraften dominerer imidlertid fortsatt den norske strømproduksjonen. For året som helhet utgjorde den 95 prosent i 2018. Og selv om vindkraften økte, utgjorde den bare 2,6 prosent. De resterende 2,4 prosentene kommer fra varmekraft.

Produksjonen av kraft var totalt på 147,1 TWh. Det er 1,6 prosent eller 2,3 TWh lavere sammenlignet med 2017 som er året med høyeste produksjon registrert i statistikken.

I 2018 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 14,0 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland (12,4 prosent) og Sogn og Fjordane (11,3 prosent).

Norge eksporterte 18,5 TWh i 2018, mens det ble importert 8,3 TWh. Det ga et eksportoverskudd på om lag 10 TWh.

Det totale bruttoforbruket av strøm var 136,9 TWh i 2018, som er en økning på 2,0 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert.

Det rekordhøye strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med økt forbruk i gruppene «utvinning av råolje og naturgass», «produksjon av ikke-jernholdige metaller i kraftintensiv industri» og «informasjon og kommunikasjon».

Strømforbruket i «informasjon og kommunikasjon» økte med hele 55 prosent fra 2017 til 2018, noe som må ses i lys av etablering av nye datasentre i Norge.

Over tid bidrar også velstandsutvikling og befolkningsvekst til høyere strømforbruk.