Strømeksporten utgjør en veldig liten andel av kraftomsetningen

Det ble eksportert strøm for 133 millioner kroner i november.

Publisert

2020 var et spesielt år for den norske kraftbransjen. Aldri tidligere har det blitt produsert så mye strøm i Norge, og som følge av at det var et varmt år med mye mildvær ble det ikke brukt så mye strøm til oppvarming.

Dermed endte Norge opp med et stort overskudd av strøm, og den totale netto strømeksporten var på hele 20,5 TWh for året totalt sett.

På tross av stor strømeksport, ble det ikke så mye penger ut av det som følge av de lave strømprisene. I den månedlige omsetningsrapporten fra SSB kommer det frem at Norge hadde en eksportomsetning fra kraftforsyningen på 133 millioner kroner i november måned.

Det er markant lavere enn i september og oktober da eksportomsetningen lå på 430 og 461 millioner kroner, men samtidig markant mer enn i sommermånedene juni og juli da eksporten av strøm bidro med henholdsvis 58 og 69 millioner kroner.

I november hadde Norge en netto eksport på 1,4 TWh. Til sammenligning lå den på 2,5 og 2,7 TWh i oktober og november.

Strømeksporten er for øvrig liten når man sammenligner den med kraftomsetningen i hjemmemarkedet. For mens eksporten hadde en omsetning på 133 millioner kroner i november, så var omsetningen på hjemmemarkedet på 8,3 milliarder kroner.

Det betyr at strømeksporten kun sto for 1,6 prosent av kraftomsetningen i november.

Netto strømeksport og omsetning fra eksporten

Måned TWh Eksportomsetning
Januar-0,1kr 226 000 000
Februar0,2kr 144 000 000
Mars1,1kr 174 000 000
April1,6kr 118 000 000
Mai1,8kr 195 000 000
Juni1,7kr 58 000 000
Juli2,2kr 59 000 000
August2,6kr 241 000 000
September2,5kr 430 000 000
Oktober2,7kr 461 000 000
November1,4kr 133 000 000
Desember2,7