Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

I august gikk den norske strømmen kun én vei, og det var ut av landet

Norge eksporterte 2,6 TWh med strøm på én måned, og så langt i år har vi en netto eksport på 11,1 TWh.

Publisert
Strømproduksjonen i august og juli var på det høyeste nivået sammenlignet med de ti foregående årene.
Strømproduksjonen i august og juli var på det høyeste nivået sammenlignet med de ti foregående årene.

I sin siste utgave av den månedlige oppdateringen av tallene fra det norske strømmarkedet viser tall fra SSB at det i august i år ble produsert hele 14,5 prosent mer strøm enn på samme tid i fjor.

Totalt ble det produsert nesten 11,6 TWh med strøm, hvorav 10,8 kom fra vannkraft. Så bidro varmekraft med 0,3 og vindkraft med 0,4 TWh. Det betyr at vannkraften sto for 93,7 prosent av norsk strømproduksjon mens vindkraft sto for 3,9 prosent.

Mens strømproduksjonen var skyhøy, var det norske strømforbruket noe mer moderat. Totalt ble det forbrukt 8,3 TWh med strøm, og det var 3,0 prosent mer enn i august i fjor. Det vanlige strømforbruket i den alminnelige strømforsyningen utgjorde 4,5 TWh, og det var en økning på 1,9 prosent. Samtidig gikk forbruket i den kraftkrevende industrien ned med 0,9 prosent og endte på 3,0 TWh.

Det alminnelige strømforbruket svinger veldig avhengig av når på året det er snakk om, mens forbruket i den kraftkrevende industrien holder seg stabilt. Strømforbruket innen utvinning av olje og gass øker jevnt og trutt som følge av elektrifiseringstiltakene på norsk sokkel.
Det alminnelige strømforbruket svinger veldig avhengig av når på året det er snakk om, mens forbruket i den kraftkrevende industrien holder seg stabilt. Strømforbruket innen utvinning av olje og gass øker jevnt og trutt som følge av elektrifiseringstiltakene på norsk sokkel.

Strømforbruket innen utvinning av olje og gass økte på sin side kraftig, og var hele 34,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det skyldes i stor grad økt elektrifisering av olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

Den store forskjellen mellom produksjon og forbruk førte til at Norge i august alene hadde en eksport på 2,6 TWh. Det er en økning på hele 51,9 prosent fra august i fjor.

Når strømmen sendes rundt i strømnettet går den frem og tilbake, og det innebærer at strømmen går både ut og inn av Norge. I normale tider pleier Norge å eksportere strøm på dagtid for så å importere på nattestid. Slik var det ikke i august. Da ble utenlandskablene nesten utelukkende brukt til eksport. Totalt ble det kun importert 10 GWh med strøm over alle Norges mellomlandsforbindelser. Det vil si kun 0,01 TWh.

På tross av denne enveiskjøringen over utenlandskablene hadde Norge fortsatt rekordlav strømpris gjennom hele august.

Etter netto import i januar, ble utenlandskablene brukt mer og mer til eksport av strøm. I august gikk strømmen stort sett én vei, og det var ut av Norge.
Etter netto import i januar, ble utenlandskablene brukt mer og mer til eksport av strøm. I august gikk strømmen stort sett én vei, og det var ut av Norge.

I fjor endte Norge opp med et marginalt strømunderskudd. Vi importert bittelitt mer strøm enn vi eksporterte gjennom 2019.

Det har blitt snudd helt på hodet i år. Vi importerte riktignok mer strøm enn vi eksporterte i januar, og i februar var det kun et lite netto eksportoverskudd, men så ble det fullt trøkk på strømeksporten fra og med mars. Det trøkket har blitt opprettholdt til og med august, og det er lite som tyder på at det stopper opp med det første.

Totalt etter årets første åtte måneder har Norge eksportert 14,5 TWh, og vi har kun importert 3,4 TWh. Det betyr at vi allerede har et netto eksportoverskudd på hele 11,1 TWh.

Det er forøvrig verdt å merke at strømeksporten kunne vært enda høyere. Norge har hatt ekstremt mye lavere strømpriser enn våre naboland, og det har samtidig vært diverse utfordringer og vedlikeholdsarbeid på flere utelandskabler. Uten disse begrensningene ville netto strømeksport trolig vært enda høyere.