Norske kroner. Norske mynter. Stabel.Currency - Finances- Norwegian money - kroner - kronesFoto: Berit Roald / NTB scanpix
Norske kroner. Norske mynter. Stabel.Currency - Finances- Norwegian money - kroner - kronesFoto: Berit Roald / NTB scanpix

SSB: Mot lysere tider for norsk økonomi

Publisert

Statistisk sentralbyrå forventer en forsiktig konjunkturoppgang i årene som kommer, og sier at norsk økonomi går mot litt lysere tider.

Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp, skriver Statistisk sentralbyrå(SSB) i sin prognoserapport "Økonomiske analyser" som ble lagt fram torsdag.

SSB skriver at dette snart vil bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

– Fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen fra slutten av 2013 og mange år med svak internasjonal etterspørselsutvikling, preger fortsatt norsk økonomi. Konjunkturnedgangen har nå vart i to og et halvt år. Veksten i BNP Fastlands-Norge har tatt seg noe opp gjennom 2016, etter en nær nullvekst gjennom 2015, og vi venter at veksten tar seg ytterligere noe opp framover, står det i rapporten.

Konjunkturnedgangen ble møtt av ekspansiv finanspolitikk og reduserte renter. Fallet i oljepris og lavere renter, bidro til at krona kom ned på et historisk svakt nivå. SSB mener dette har stimulert lønnsomheten i konkurranseutsatt sektor og at norsk eksport er blitt høyere og importen lavere enn det de ellers hadde vært.

– Lavere rente bidrar også til å øke husholdningenes inntekter og til å stimulere til økt konsum, investeringer og boligpriser. Høy vekst i offentlig konsum og investeringer bidrar direkte til sysselsettingen og dermed til husholdningenes inntekter, i tillegg til at det bidrar til å løfte etterspørselen rettet mot privat sektor, skriver SSB.

(©NTB)