Oslo  20171110.Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Oslo 20171110.Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

SSB: Arbeidsledigheten på stedet hvil

Publisert

4,1 prosent av arbeidsstyrken her i landet var uten arbeid i november, ifølge SSB. Dermed er arbeidsledigheten den samme som i august.

Ifølge sesongjusterte tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse(AKU) var det 115.000 arbeidsledige i november (snitt oktober – desember). Fra august (snitt juli – september) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten opp med 1.000 personer, men dette er klart innenfor feilmarginen i AKU.

Ledigheten har falt fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016 til det laveste nivået siden januar 2015.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år, var på 69,4 prosent i fjerde kvartal 2017. Dette er en nedgang fra 69,8 prosent i samme kvartal i fjor.

Tallet på arbeidsledige gikk ned med 15.000 i denne perioden, mens tallet på sysselsatte økte med 20.000. Samtidig var det en vekst i befolkningen på 28.000 personer i denne aldersgruppen.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.

(©NTB)