Ålesund 20170803Supplyskip fra Solstad Farstad ASA i opplag i Ålesund. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix
Ålesund 20170803Supplyskip fra Solstad Farstad ASA i opplag i Ålesund. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,1 prosent

Publisert

Det var 114.000 arbeidsledige i august. Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned med 0,2 prosentpoeng fra mai, viser tall fra SSB.

Det er tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten i august var på 4,1 prosent. I juli var AKU-ledigheten på 4,2 prosent.

Fra mai (som er gjennomsnittet fra april til juni) til august (gjennomsnitt av juli til september) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 6.000 personer. Det er en nedgang som er innenfor feilmarginen, ifølge SSB.

AKU-ledigheten har dermed falt med 0,8 prosentpoeng på ett år. Det tilsvarer 23.000 færre ledige personer.

Flere ut av arbeidsstyrken

Det har imidlertid ikke ført til store endringer i antall sysselsatte ettersom nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst kommer av at flere arbeidsløse har gått ut av arbeidsstyrken og ikke at flere har fått seg arbeid.

Sysselsettingen falt nemlig med 1.000 personer fra juli til august, som er like mye fra forrige tremånedersperiode.

Samtidig som det har vært mindre endringer i antall sysselsatte har det vært en økning i befolkningen, noe som også er med på å senke prosentandelen av sysselsatte med 0,5 prosentpoeng i løpet av det siste året.

Det er særlig siden oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt en nedgang i prosentandelen av sysselsatte. Ifølge SSB er dette en utvikling som Norge stort sett har vært alene om i Nord-Europa de siste årene.

– Venter avtagende ledighet

– AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet. Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, heter det i en kommentar fra seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Han mener at tallene ikke endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover.

Tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 3.000 personer fra mai til august, viser SSBs tall.

(©NTB)