Spirit Energy fant litt olje på Måløy-skråningen i Nordsjøen

Publisert

Spirit Energy har gjort et lite oljefunn i en brønn i Måløy-skråingen i Nordsjøen. Det forteller Oljedirektoratet og Spirit Energy.

- Selv om det totale resultatet for brønnene er skuffende, så viser brønnen at stratigraphic trapping-mekanismen fungerer. Dette er oppløftende for videre utforskning av det øvre laget i denne delen av Nordsjøen, sier Arne Westeng, direktør i Spirit Energy.

Dette er den første av 8 brønner som Spirit Energy vil jobbe med i 2018.

Spirit Energy er operatør for utvinningstillatelse 682 med en eierandel på 30 prosent. Partnerne er Capricorn Norge og Wellesley Petroleum, samt Petoro, med henholdsvis 30, 20 og 20 prosent hver.

Brønnene er boret om lag seks kilometer nordvest for Gjøa-feltet, 19 kilometer nordøst for oljefunnet 35/9-7 Nova og 66 kilometer vest av Florø.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,3 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Det er ikke nok til at det anses som lønnsomt per i dag. Rettighetshaverne vil evaluere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging.