Sparer store summer og mye tid på bransjestandardisering

Publisert

Denne uken arrangerte Standard Norge frokostseminar om NORSOK-standardene der de presenterte resultatene fra NORSOK-analysen. enerWE var tilstede for å høre mer om standardiseringsarbeidet som pågår i offshore-delen av næringen.

NORSOK-standardene utvikles av den norske olje- og gassbransjen i fellesskap, og den eies av Norsk olje & gass, Norsk Industri og Rederiforeningen. Totalt er det snakk om 75 forskjellige standarder som skal sørge for felles tilnærming til sikkerhet, verdiøkning og kostnadseffektivitet i offshore operasjoner.

Av disse foreslås det nå at 13 av standardene trekkes av forskjellige grunner. Det betyr ikke at innholdet forsvinner, men at de flyttes til andre standardisteringsorganisasjoner som ISO. Gjennom NORSOK-analysen har de også kommet frem til at fire av standardene skal foreslås som internasjonale standarder, og på sikt er målet at de resterende 57 NORSOK-standardene helt eller delvis skal bli internasjonale standarder.

- I våre øyne er norsk sokkel en av de best drevne i verden, sier Hans Petter Rebo, fagsjef for olje og gass i Norsk Industri.

Han mener det er viktig å ta vare på dette, og trekker frem hvor viktig standarder er for dette.

Han viste blant annet en PowerPoint-slide med en Requirement Rose der forskjellige krav ble lagt inn, og hvordan tre forskjellige leverandører forholdt seg til disse. Så viste han hvor mye utslag hvis ett av disse kravene ble endret.

- Hvis et krav endres krever det mye spesialoppfølgning av for eksempel underleverandører, sier Rebo.

Dermed blir det fort dyrt og tidkrevende. Hvis det må til så må det til, men som bransje er det mye å hente på å unngå unødvendige spesialkrav.

Når det gjelder analyserapporten, forteller han at det ble opprettet en arbeidsgruppe for hver av NORSOK-standardene. Disse besto typisk av 4-5 deltagere. Det har vært opprettet en gruppe for hver NORSOK-standard.

- Arbeidet er avsluttet. Nå handler det om å gjennomføre endringene, sier Rebo.

Hans Petter Rebo i Norsk Industri fortalte at en endring av et krav kan få store konsekvenser for blant annet underleverandører.
Hans Petter Rebo i Norsk Industri fortalte at en endring av et krav kan få store konsekvenser for blant annet underleverandører.

Bransjen kan spare store beløp på å standardisere, og Per-Arne Rødstadsand fra Statoil viste til et eksempel på det. Han trakk frem en ferskvannsmaskin som Statoil i utgangspunktet måtte spesialbestille for å tilfredsstille sine krav.

Så tok de en runde med leverandørene på markedet, og fant en standardløsning som nesten dekket deres behov. Den trengte bare noen få tilpasninger. Dermed kunne de kutte 40 prosent av vekten, 50 prosent av plassen den tok og samtidig få ned kostnaden med hele 90 prosent. Alt dette uten at det gikk ut over ytelsen.

- Denne er fullt ut tilfredsstillende for vårt behov, sier Rødstadsand.

Per-Arne Rødstadsand i Statoil trakk frem et eksempel der de hadde oppnådd en besparelse på omtrent 90 prosent ved å bruke standard hyllevare istedenfor å kreve en Statoil-spesifikk løsning.
Per-Arne Rødstadsand i Statoil trakk frem et eksempel der de hadde oppnådd en besparelse på omtrent 90 prosent ved å bruke standard hyllevare istedenfor å kreve en Statoil-spesifikk løsning.

Kostnadsgevinsten er åpenbar, men det er ikke den eneste gevinsten. Tidsperspektivet er også viktig når man jobber med store prosjekter offshore.

Her trakk Rødstadsand frem et prosjekt der leverandøren mente at de kunne kutte tidsbruken betraktelig, samt kostnadene noe, dersom de fikk gjøre jobben ut fra samme krav som de gjorde på et tilsvarende prosjekt før. I dette tilfellet var det ikke kostnadsreduksjonen som var det viktigste, men det at prosjektet kunne gjennomføres på kortere tid.

- Vi ønsker å redusere de selskapsspesifikke kravene så mye som mulig slik at våre leverandører kan jobbe med felles standarder så mye som mulig, sier Rødstadsand.

Felles standarder har mye for seg, men det er lett å se for seg at det fort kan bli mye byråkrati og unødvendig ekstraarbeid hvis standardene blir for rigide. Gjennomgangstonen på frokostseminaret var derimot at standardene har bidratt positiv retning.

- Kostnadsveksten har i veldig liten utstrekning kommet fra NORSOK-standarden, sier Rødstadsand.

NORSOK-analysen kan lastes ned her.