Sp vil utsette behandlingen av omstridt energipakke

Publisert

Siden en ny juridisk vurdering fra regjeringen om EUs energiunion fortsatt ikke foreligger, ber Senterpartiet om at Stortingets behandling av saken utsettes.

Justisdepartementets lovavdeling vurderer nå spørsmål om suverenitetsavståelse i forbindelse med norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

– Vi har bedt om utsettelse, sier Sps Ole André Myhrvold til NTB.

Han viste mandag til at den juridiske vurderingen fortsatt ikke foreligger.

Regjeringen har frist til torsdag med å legge fram vurderingen. Samme dag har Stortingets energi- og miljøkomité sitt neste møte.

– Vi synes uansett det begynner å bli lovlig kort tid. Vi må ha forsvarlig tid til å sette oss inn i den nye vurderingen når den kommer, sier Myhrvold.

Behandlingen av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars.

Kjernespørsmålet i den juridiske vurderingen komiteen nå venter på, er hvordan styringen av den delen av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil komme inn under EUs energibyrå ACER, blir når Norge slutter seg til byrået.

(©NTB)