Oslo  20181122.Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, orienterer om KrFs holdning i saken om objektsikring.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20181122.Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, orienterer om KrFs holdning i saken om objektsikring.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sp vil ha plan for å sikre norsk eierskap i strategiske bedrifter

Publisert

Senterpartiet vil i Stortinget be regjeringen utarbeide en stortingsmelding om hvordan Norge kan sikre eierskap i strategisk viktige bedrifter.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Klassekampen at han og hans kolleger foreslår at Stortinget ber regjeringen utarbeide en stortingsmelding om hvordan Norge kan sikre nasjonalt eierskap i viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier.

Vedum skisserer en melding som skal ta for seg nasjonalt eierskap innen blant annet fiskerirettigheter, konsesjonsregler for landbrukseiendom og privatisering av infrastruktur. Han mener også at ny teknologi og organisasjonsformer i næringslivet gjør norsk eierskap viktigere enn tidligere.

– Vi ser at produksjonen blir stadig mer automatisert, og lokalsamfunn får dermed mindre tilbake fra bedriftene enn da de sørget for mange arbeidsplasser i nærheten. Det gjør at eierskap bare blir enda viktigere for å sørge for at verdiskapningen kommer lokalsamfunnet til gode, sier Vedum.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til avisen at han ikke umiddelbart ser behovet for en stortingsmelding slik Vedum skisserer, men vedgår at man skal være forsiktig med utenlandske oppkjøp av viktige bedrifter.

(©NTB)