Nordsjøen  20111028.Olje- og energiminister Ola Borten Moe på Troll A-plattformen i forbindelse med høynivåsamtalene mellom EU-kommisjonen og den norske regjeringen om energisaker.Foto: Steinar Schjetne / Scanpix
Nordsjøen 20111028.Olje- og energiminister Ola Borten Moe på Troll A-plattformen i forbindelse med høynivåsamtalene mellom EU-kommisjonen og den norske regjeringen om energisaker.Foto: Steinar Schjetne / Scanpix

Sp-utvalg vil gi full gass i oljepolitikken – sentralstyret setter foten ned

Publisert

Det er en feilslutning at Norge må stanse med oljeproduksjon av hensyn til klimaet, mener et utvalg ledet av Sp-nestleder Ola Borten Moe.

Nå har sentralstyret i Senterpartiet grepet inn og moderert kapitlet om norsk olje- og gassproduksjon i innstillingen som skal opp på landsmøtet til helga. Rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser» er utarbeidet av et utvalg som har vurdert hvordan vi kan tjene mer på naturressursene vi har tilgjengelig.

– Det hevdes med jevne mellomrom at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet. Dette er en feilslutning, skriver utvalget i kapitlet «Norsk næringsliv i lavutslippssamfunnet».

Utvalget har vært ledet av nestleder Ola Borten Moe, tidligere olje- og energiminister og medeier i oljeselskapet Okea.

Forslaget om å fortsette med uforminsket styrke i den norske olje- og gassvirksomheten, går rett inn i klimauenigheten i Sp. Flere framstående partimedlemmer har vært kritiske til at partiet i praktisk politikk gjør lite for å fremme et mer klimavennlig samfunn.

Utvalget framholder i rapporten at det er lite som tyder på at den internasjonale etterspørselen etter fossilt brennstoff blir mindre hvis Norge alene trapper ned sin petroleumsproduksjon.

– Også innenfor rammen av Parisavtalen vil det fortsatt være stort behov for olje og gass fram mot 2050, heter det.

Fjerne omstridt setning

Sentralstyret vil erstatte hele avsnittet med en betydelig mer moderat tekst, hvor det blant annet blir påpekt at «norsk olje og gass slipper ut like mye klimagasser når den forbrennes», og «vi må bruke dagens inntekter målrettet for å utvikle produkter som kan erstatte fossile energikilder og produkter».

– Vi har gjort en justering for å få fram bredden i politikken, hvor vi også trekker inn partiprogrammet for stortingsperioden. Her står det blant annet at Sp går inn for at Norge skal bort fra fossile energibærere. Dette er helt vanlig prosess inn mot et landsmøte, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han understreker at endringsforslagene kommer fra et enstemmig sentralstyre, og dermed at også Ola Borten Moe også stiller seg bak dem.

– Vi har funnet bedre formuleringer, så man ikke får inntrykk av at olje- og gasspolitikken ikke har betydning for klimaet, sier han.

Vil slette hele avsnittet

Av endringsforslagene i forkant av landsmøtet, er det andre deler av partiet som vil legge en enda større demper på utvalgets ønske om å beskytte norsk olje- og gassnæring.

Oslo Sp foreslår å stryke hele avsnittet, mens Buskerud Sp vil ha inn en understreking av at «1,5-gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at bruken av fossil energi må fases ut» og legge til etter avsnittet at «omleggingen fra kull eller andre forurensende kilder bør helst gå rett over til fornybar energi istedenfor omveien om mindre forurensende fossile kilder».

Formuleringen kan leses som et spark til utvalgets påstand om at norsk gass erstatter kull i noen europeiske land og derfor bidrar til det utvalget kaller klimaomstilling.

– Vi foreslo å fase ut leterefusjonsordninga for olje. Og at vi heller må bruke disse pengene på fornybar energi, sier fylkesgruppeleder Viel Jaren Heitmann til Vårt Land.

Det er usikkert om Buskerud vil opprettholde sitt forslag etter at sentralstyret kom med sitt forslag til kompromiss, ifølge avisen.

I tillegg til formuleringene i rapporten om verdiskapning, er det kommet inn forslag til klimaresolusjoner fra åtte fylkeslag, i tillegg til Senterungdommen, Senterkvinnene og en gruppe på fire av Sps stortingsrepresentanter. Lengst går Oslo, som skriver at det bør vurderes å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon.

(©NTB)