Oslo  20171128.Olje- og energiminister, Terje Søviknes åpner tirsdag Høstkonferansen 2017, som arrangeres i Oslo av Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20171128.Olje- og energiminister, Terje Søviknes åpner tirsdag Høstkonferansen 2017, som arrangeres i Oslo av Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Søviknes lyser ut nye oljelisenser

Publisert

Regjeringen legger en ny lisensrunde på norsk sokkel ut på høring med i alt 103 nye blokker i Barentshavet og Norskehavet.

Mandag, dagen etter at de blågrønne ble enige om å danne regjering, sendte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) den nye konsesjonsrunden, TFO 2018, ut på høring.

– Gjennom en solid utvidelse med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet legger regjeringen med sitt forslag til rette for effektiv og tidsriktig utforskning og aktivitet framover, sier Søviknes i en pressemelding.

– Stor tro

– Jeg har stor tro på at oljeselskapene fortsatt vil se interessante muligheter i disse områdene, sier statsråden.

TFO står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder og er en del av de årlige lisensrundene om blokker i allerede åpnede og såkalt modne områder. Men i likhet med i fjor utvides altså TFO-området med nye blokker.

– Tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. TFO-ordningen er mer og mer sentral i den sammenheng. Jevnlig tilgang på leteareal er viktig for vår forvaltning av petroleumsformuen og forutsigbarheten for næringen, sier Søviknes.

I tillegg pågår det som kalles 24. konsesjonsrunde, der helt nye leteområder blir åpnet opp.

– Aggressiv politikk

Naturvernforbundet reagerer sterkt på tildelingen, som de mener er svært kontroversiell.

– Nok en gang legger Søviknes opp til en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel har regjeringen snart definert hele Barentshavet som et modent område. Da sier det seg selv at noe er riv ruskende galt med denne ordningen, sier forbundsleder Silje Ask Lundberg.

– Regjeringen har det åpenbart veldig travelt med å legge til rette for sin aggressive oljepolitikk, føyer hun til.

I regjeringsforhandlingene fikk Venstre de to andre partiene, Høyre og Frp, med på å skjerme områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja fra en konsekvensutredning fram til 2021. En slik utredning må være på plass før utdeling av lisenser til oljeleting kan skje.

Spesifikk informasjon

I høringsrunden ber departementet kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplanen ble behandlet.

Dette er i tråd med langvarig praksis, skriver departementet i pressemeldingen.

Høringsfristen er satt til 28. februar. Hvor stor den endelige runden blir, vil først bli kjent når TFO 2018-runden lyses ut offisielt.

(©NTB)