Bilde av Heidi Sperre-Flesland

Tabber i sosiale medier

Bør inn på fagplanen i sikkerhetsopplæring. I høst publiserte vi en sak på enerWE.no etter å ha blitt tipset på vår Twitter-konto med tilhørende bilde fra en situasjon. Like etter mottok vi en e-post der «tipseren» instendig bad oss fjerne saken fra enerWE.no. Personen hadde fått negative kommentarer fra kommunikasjonsavdelingen hos sin arbeidsgiver. Vi fjernet saken. Accenture publiserte nylig en rapport … Continued

Bør inn på fagplanen i sikkerhetsopplæring.

I høst publiserte vi en sak på enerWE.no etter å ha blitt tipset på vår Twitter-konto med tilhørende bilde fra en situasjon.

Like etter mottok vi en e-post der «tipseren» instendig bad oss fjerne saken fra enerWE.no. Personen hadde fått negative kommentarer fra kommunikasjonsavdelingen hos sin arbeidsgiver. Vi fjernet saken.

Accenture publiserte nylig en rapport som sier at 36 % av selskaper tilbyr opplæring i sosiale medier for sine ansatte. Med andre ord er det fortsatt en stor andel bedrifter i Norge som ikke prioriterer denne type opplæring.

Heidi Sperre-Flesland (bildet) er Digital Director i MKNorway. I et intervju med enerWE.no deler hun sitt syn på sosiale medier i oljebransjen.

Rapporten fra Accenture er internasjonal. Hvordan er situasjonen i Norge?

De sosiale mediekanalene vokser stadig, og bedrifters fokus på kanalene er sterkt økende, forteller Sperre-Flesland. Jeg har ikke sett noen omfattende undersøkelser på opplæring av ansatte i Norge, men jeg har sett utviklingen de siste årene. Jeg opplever at veldig mange bedrifter har kommet på banen, spesielt det siste året.

Kompetanse rundt sosiale medier er etterspurt, og det arrangeres mye interne kurs og foredrag med dette tema. En del bedrifter har vært skeptiske og redd for risikoen ved å være tilstede i sosiale medier, men nå innser de at faren er større ved å stå utenfor.

Jeg tror definitivt at bedrifter begynner å forstå verdien av at de må være tilstede selv på sosiale medier, og ikke minst at ansatte deltar og er engasjerte.

Hvorfor bør ansatte få opplæring i bruk av sosiale medier?

Ansatte bør få opplæring i sosiale medier fordi det er en del av kommunikasjonsmiksen i samfunnet og næringslivet i dag. Ved å være tilstede, får man med seg mer av hva som skjer, hva konkurrentene gjør, samt at man får anledning til å påvirke selv.

Sosiale medier være effektive til salg- og markedføring, til å yte service, lang – og kortsiktig branding, rekruttering og til intern kulturbygging.

Hvordan kan aktører i oljebransjen hente ut verdi fra sosiale medier?

Sosiale medier kan ha en verdi for alle bransjer, også oljebransjen. Man må imidlertid vurdere plattform og kanal, det er ikke alt som passer for alle.

Man må se på sosiale medier som alle andre kommunikasjonskanaler. Når store deler av befolkningen (både privatpersoner og profesjonelle) befinner seg der, bør også de aller fleste bedrifter være til stede.

Merkevarer snakker 24 timer i døgnet og 365 dager i året, og tilstedeværelse er nødvendig for å kunne overvåke og ivareta egen merkevare. Egne kanaler er også viktige fordi de tradisjonelle mediene befinner seg på de ulike sosiale mediekanalene. Er man synlig og flink med hvordan man bygger og forvalter egne kanaler, kan man få bedre pressedekning.

I egne kanaler kan man fortelle historier og skape en egen stemme, noe som er viktig uansett bransje. Sosiale medier er også svært godt egnet til employer branding. Gjennom sosiale medier kan man vise at bedriften er et godt sted å jobbe. Det kan både styrke internkulturen, samt gjøre rekruttering enklere ved at man gjør seg attraktiv for potensielle arbeidstakere.

Mine tips for å hente ut verdi fra sosiale medier er at man skal vær tro mot merkevareplattformen, ha fokus på innhold, lytte, være litt modig og kommunisere genuint.

Er sosiale medier en hype?

Nei, sosiale medier er ikke en hype.

Det er en integrert del av samfunnslivet, og en av mange måter vi kommuniserer på nå. Like mye som det er teknologi, er det sosiologi og kultur.

Plattformene vil endre seg, men kommunikasjon i ulike sosiale former på internett vil bestå.

Kan du nevne konkrete eksempler på bedrifter i oljebransjen som benytter sosiale medier på en riktig måte?

Statoil er en av de bedriftene som har tatt god bruk av Linkedin, og imponerer med konsistent og bra innhold. Det er imidlertid rom for mer åpenhet og dialog, noe som gjelder alle aktørene i denne bransjen.

Jeg har også lagt merke til Norsk olje og gass for engasjement og mot til å ta diskusjoner. Det er forfriskende, og det håper jeg vi ser mer av fremover.

Hvilken verdi har det at en bedrift får mange LIKES på et bilde på Facebook eller Instagram, dersom de som trykker LIKE ikke er potensielle kunder?

En ‘LIKE’ er verdt den dialogen og engasjementet man kan få ut av den. Klarer man å kapitalisere på engasjementet, kan dette konvertere til salg – men ikke nødvendigvis på kort sikt .

Hvis de som trykker ‘like’ ikke er potensielle kunder, kan de likevel gode ambassadører for merkevaren din, forteller hun før hun haster videre i en hektisk hverdag.

Relevante artikler: