Solkraften økte med 59 prosent fra rekordåret 2016

Publisert

Veksten i installert solkraftkapasitet var i 2017 hele 59 prosent høyere enn året før – da veksten utgjorde formidable 366 prosent. De fire siste årene har installert kapasitet i Norge blitt firedoblet. Det viser rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» som ble lagt fram i dag.

Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen. Rapporten inneholder en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge.

Ifølge rapporten har den samlede solkraften i Norge nå en installert effekt på nær 45 MWp.

Det tilsvarer ca. 39 fotballbaner med solcelleareal.

– Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som for eksempel Oslo kommune, OBOS og Asko banet vei for andre, og vist at solenergi kommer til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Solenergi er ikke lenger for spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, i en pressemelding.

Prisene på solcelleanleggene har gått betydelig ned de siste årene.

- Men det er ikke bare et ønske om forutsigbare strømpriser som får folk til å velge solenergi. Mange velger sol som del av sitt samfunnsansvar. Økt etterspørsel gjør også at energiselskaper og entreprenører velger å ta sol inn i sin portefølje. På den måten kommer stadig flere virksomheter inn i verdikjeden.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.