Bjørn Thorud har solcellepanel på taket med en total effekt på 12,6 kWp, og en vekselsretter (gul boks) med en maks kapasitet på 10 kW.
Bjørn Thorud har solcellepanel på taket med en total effekt på 12,6 kWp, og en vekselsretter (gul boks) med en maks kapasitet på 10 kW.

- Vannkraft og vindkraft har gjerne en maksproduksjon, men det har ikke solceller

Solekspert Bjørn Thorud forklarer hvorfor solcellepanelenes effekt oppgis i kWp istedenfor kW.

Publisert

Energibransjen er en stor bransje på alle måter, og selv om vi avgrenser den til kraftbransjen og de fornybare kraftproduksjonskildene vannkraft, vindkraft og solkraft er det fortsatt mye å holde styr på.

For selv om disse tre energikildene produserer den samme strømmen som leveres inn til det samme strømnettet, er det fortsatt mange store forskjeller i hvordan de gjør det - og faktisk også forskjell på noen av terminologiene som brukes.

Et eksempel på det er effekten som for vannkraft og vindkraft oppgis i watt. Det er hvor mye strøm som kan produseres, og det oppgis gjerne i kilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW) eller terrawatt (TW).

Når det snakkes om effekten på solcellepanel brukes imidlertid et annet begrep. Da oppgis effekten i Wp, eller watt-peak. For større mengder oppgis det i kWp, MWp, GWp og TWp.

For å få en forklaring på hvorfor det er slik, og hva det betyr i praksis, tok vi en prat med Bjørn Thorud i Multiconsult.

Watt-peak er indikasjon på at effekten er målt ved standard testbetingelser

Bjørn Thorud

- Watt-peak er indikasjon på at effekten er målt ved standard testbetingelser, sier Thorud.

Det er altså en betegnelse som sier noe om hvor mye solcellepanelet kan levere av effekt, men det er faktisk ikke en nøyaktig angivelse av hvor stor effekten reelt sett vil bli.

- Det er fordi solceller ikke har noen øvre grense for hvor mye effekt de kan levere, sier Thorud.

Her er det mange faktorer som spiller inn, og betegnelsen watt-peak er derfor laget for å kunne sammenligne ytelsen til forskjellige solcellepanel. Det er en standard som alle solcelleprodusenter forholder seg til.

- Effekten er proporsjonal med innstrålingsintensiviteten. For å ha et klart og tydelig effektmål har man definert at Wp måles ved en strålingsintensitet på 1000 watt per kvadratmeter. Så har man et forhåndsdefinert solspektrum, og det er spekteret sollyset har gått gjennom atmosfæren 1,5 ganger, sier Thorud.

Temperaturen er også satt til 25 grader.

Dette detaljspesifiserte scenariet gjør det praktisk mulig å gjenskape forholdene i et laboratorium, og dermed kan solcellepanelene måles i alle fabrikker. Det gjør de, og de nøyer seg forøvrig ikke med å ta stikkprøver.

Hver eneste solcellemodul som kommer ut i markedet er målt, og de har et klistremerke bak på panelet hvor måleverdiene er oppgitt

- Hver eneste solcellemodul som kommer ut i markedet er målt, og de har et klistremerke bak på panelet hvor måleverdiene er oppgitt, sier Thorud.

Norge er et land som ligger langt nord, og selv om vi også her har begynt å få en del hus og andre bygninger med solcellepanel er det fortsatt mange som tenker at solkraft ikke egner seg i et land som Norge.

Når enerWE spør om effekten man kan forvente å få ut av solcellepanelene her i landet får vi et «både og»-svar.

- I Norge er det litt mer enn det du kan forvente å få ut, men det er også feil. Du kan få ut veldig mye mer her også, sier Thorud.

Han forklarer det med at solceller produserer mer når det er kaldt, og at det gir spesielt gunstige forhold for solkraft rundt påsketider.

På våren når det er snø på bakken, og det reflekterer lyset opp samtidig som det er kaldt, kan man kan man oppleve effekter som er 10 til 20 prosent over det som er oppgitt som Watt-peak

- På våren når det er snø på bakken, og det reflekterer lyset opp samtidig som det er kaldt, kan man kan man oppleve effekter som er 10 til 20 prosent over det som er oppgitt som Watt-peak, sier Thorud.

Det å ha en standardisert måte å teste solcellepanelene er bra for å kunne sammenligne forskjellige solcellepanel fra forskjellige leverandører, men det skaper noen utfordringer når solkraft skal sammenlignes med andre energikilder.

- Vannkraft og vindkraft har gjerne en maksproduksjon, men det har ikke solceller, sier Thorud.

Det betyr at sammenligningene blir noe kunstige fordi man ikke kan slå fast nøyaktig hvor mange watt et solcellepanel faktisk leverer. Dermed blir det ikke helt riktig når man forsøker å regne ut total produksjon ved å se på maks effekt og antall driftstimer.

Samtidig er det litt lettere når man ser på hele solcelleanlegget under ett.

- Et solcelleanlegg blir begrenset av makseffekten på vekselsretteren. Den har gjerne en makskapasitet som er lavere en solcellepanelene, sier Thorud.

Selv har han nylig installert solcelleanlegg med solcellepanel som totalt har en ytelse på 12,6 kWp. Samtidig begrenses dette av en vekselsretter på 12 kW.

- Solcellene lager likestrøm og så konverteres det til vekselstrøm før den sendes inn på strømnettet. Vekselsretteren vil alltid være en begrensende faktor, men den er viktig for å produsere strøm med riktig strømkvalitet, sier Thorud.